Retourneren

U hebt het recht om gedurende veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen

Door gebruik te maken van dit recht ontbindt u de overeenkomst.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product ontvangt. Als u in één bestelling meerdere producten hebt besteld die niet tegelijk aan u worden geleverd, dan verstrijkt de herroepingstermijn voor de gehele bestelling 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product van die bestelling ontvangt. Hebt u een product besteld dat uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat, dan verstrijkt de herroepingstermijn voor de gehele bestelling 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel ontvangt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (MB Slaapcomfort) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief eventuele leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 10 werkdagen nadat wij de goederen hebben ontvangen van ons terug. Hebt u meerdere producten besteld en stuurt u slechts een deel van uw bestelling terug, dan betalen wij u de door u betaalde leveringskosten niet terug. Het bedrag welke u terug ontvangt zal terug worden gestort op uw rekening binnen de eerder gestelde termijn. In alle gevallen mogen wij wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen of u hebt aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor uw rekening. U bent verantwoordelijk voor beschadiging of verlies tijdens het transport. Voor producten die naar hun aard niet op normale wijze per post teruggezonden kunnen worden, worden de kosten geraamd op een maximum van ongeveer € 47,50 incl. BTW. Wij mogen wachten met het terugbetalen van het totale aankoopbedrag (inclusief eventueel berekende bezorgkosten) totdat de producten door ons of de door ons ingeschakelde vervoerder in ontvangst zijn genomen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Geen recht op herroeping bestaat indien:

Het een niet geprefabriceerd product betreft dat speciaal voor u is gemaakt volgens uw specificaties, bijvoorbeeld producten die voor u op maat zijn gemaakt of die zijn voorzien van uw naam of familiewapen;

Indien het product een matras betreft en de verzegeling is verbroken. Een matras is een product dat vanwege hygiëne en om redenen van gezondheidsbescherming niet kan worden teruggezonden als de verzegeling is verbroken;

Het product gebruikt of beschadigd is.

Indien een product welke gedemonteerd geleverd wordt vervolgens gemonteerd wordt.